Îndepărtarea alunițelor prin metoda undelor radio și îngrijirea pielii

Lse elveția anti-îmbătrânire

Practic, ce va determinat ca la scurt timp de la Revoluţia din Decembrieîn acele vremuri confuze sub aspectul stabilităţii economico sociale şi juridice, să puneţi piatra de temelie la o societate cu un asemenea profil, unic pe atunci? Înimediat după revoluţie, aveam formată convingereacăacestaesteviitoruldrumcătreNatură. Cunoşteam industria chimică farmaceutică de pe tot globul. Astfel, am putut fi la curent cu tot ce realizase chimia în general, în special chimia aplicată.

la prairie Switzerland - Anti-Aging Rapid Response Booster

Începuseomodă,deaproducemedicamenteimitândnatura digoxine,scopolamine,silimarină,etc ,dartoateproduseleaveauotoxicitateincomparabilmaimaredecât modelulnatural. Această enigmă a fost justificată prin impurităţi, randament,etc. Aspirinadincoajadesalciesauplopnuare niciotoxicitate.

Termometre | 1service-copiatoare.ro

În februarie am fost în Pakistan, undeunfoststudentajunsesePrim-ministru. Nimic num-adeterminatsărămân Am avut greutăţi enorme. Există persoane, ce lucrează cu mine şi astăzi, după 20 de ani, care ştiu că mergeam să mă odihnesc acasă de două ori pe săptămână,căamdormitpeunpatdemetal,căamsemănat plante, am prăşit, am recoltat.

Mi-am vândut ultimamaşină,unfiat,amipotecatcasa,totulpentru credinţaînvisulmeu Dna Director Economic Elena Bizim mergea cu minezilniclabancă. Pericolulsesizatm-aopritdela împrumutulbancar. TraianMarin,mi-adat împrumut echivalentul valorii unei maşini, fără să îmi ceară garanţii; a fost pentru acel moment un înger şi, caelaumaifostalţicâţivaîngeri.

Anda Disekat Sementara Waktu

Pentru o mai mare obiectivitate, vă rog dle Ştefan Manea să punctaţi câteva repere din evoluţia în timp a societăţii create de dumneavoastră. Hofigal a fost înfiinţată la 17 aprilie Denumirea de Hofigal vine de la Homeopatie, Fitoterapie, Galenice. Până în prezent am dezvoltat partea fitoterapeutică şi galenică; suntem într-un lse elveția anti-îmbătrânire procesdeapunealdispoziţiapubliculuişivariantede tratament homeopatic.

Am început cu o activitate restrânsă, de fabricare a substanţelor active de origine vegetală ca materii prime pentru producătorii de medicamente,suplimentealimentareşicosmetice. Lanumai un an de la înfiinţare, am ieşit pe piaţă cu primeledouăproduseconceputeşirealizateînregieproprie.

Astăzi,cândîmplinim douădeceniideactivitate,avem unportofoliudepestedeproduse. Din punctul dumneavostră de vedere, ce este definitoriu în activitatea firmei pe care o conduceţi? Suntem o companie integrată, specializată în fabricaţiaproduselorexclusivnaturale,avândcaracteristicfaptulcăneproducemmajoritateamateriilorprime însereleşipeterenurileagricoleproprii.

Materiileprimevegetalefolositeseobţincompletcontrolat,încadrul unei agriculturi convenţionale, aflată în plin proces de conversie la agricultură ecologică.

Iniţial, s-au ecologizat terenurile prin cultivare succesivă de specii diversedeplanteceauextrasdinsoltoatesubstanţelecarearfipututimpurificaviitoarelerecolte. Plantele folosite ca surse de materii prime se cultivă fără îngrăşăminte chimice, erbicide, stimulatori şi alte tipuri detratamentedeprotecţie,cearfipututsăimpurifice culturilerealizateşi,implicitproduselefinale. LaHofigaltoateproduselesuntobţinutepebazaunorreţete şitehnologiiproprii,brevetate,multedintreacesteafiindpremieremondialeabsolute.

Deviza activităţiicompanieinoastreesteasigurarea lse elveția anti-îmbătrânire, eficacităţii şi siguranţei tuturor produselor,precumşiobţinereadeingredienţiactividenatură vegetală ce corespund în totalitate normelor ecologice internaţionale în vigoare.

Diunggah oleh

Toate etapele procesului, delacultivare pre-procesare,procesareplantă ,până lafazadeprodusfinitsubformădemedicamente,suplimente alimentare, cosmetice şi ceaiuri, respectă cerinţele internaţionale privind cultivarea, recoltarea şi prelucrarea plantelor.

Din punct de vedere al calităţii produselor, indiferent de etapă, acestea îndeplinesc cerinţele Farmacopeei Europene, completată cu altefarmacopeidecirculaţieinternaţională,precumşi exigenţele de calitate proprii filozofiei Hofigal.

Scopul tehnologiilornoastreestedeaobţineprodusecutoatecomponentelenaturale,câtmaiaproapedenatură. Cum se materializeză aceste exigenţe de calitate? Laboratoarele de control al calităţii produselor sunt lse elveția anti-îmbătrânire cu echipamente moderne şi operează cu unpersonalinstruit,cumultăexperienţă. Toatemateriile prime procurate sau proprii, precum şi produsele finite, sunt supuse unor controale interfazice. La rândul lor, toate liniile de fabricaţie respectă cerinţele de funcţionareGMPşitoatestandardeledecalitateeuropeană.

Echipamentele tehnologice de producţie, de mă­ sură şi control, sunt de ultimă generaţie.

Informasi Dokumen

Dotarea tehnicămodernăşinumeroaseletehnologiiproprii,brevetate,prezentatelasaloaneledeinventicăşipremiatela târgurileinternaţionale,aufăcutcaproduseleHOFIGAL săseconstituieînadevăratepremierepeplanmondial.

Pentru oa­ meni, într-o accepţiune lse elveția anti-îmbătrânire, măsura timpului propriu se suprapune identic pe drumul parcurs de-a lungul unei vieţi, de la naşte­ re până la trecerea în eternitate.

Şi mai este o măsură pentru care fiecare, în funcţie de destin, voinţă şi chiar întâmplare, suntem blamaţi sau apreciaţi, uitaţi sau periodic pomeniţi:faptele. Adică,acelelucruricare, odată făcute, înseamnă ceva pentru sine, dar mai ales pentru binele semenilor şi al comunităţii. Judecând cu măsura faptelor în strădania noastră de a omagia viaţa şi cariera Omului care acum două decenii a pus piatra de temelie la ceea înseamnă azi Hofigal, chiar şi sintetic, nu ne-ar ajunge doar câteva file.

Pe cartea sa de vizită scrie simplu, Ing. Parcă prea simplu pentru cineva care nu numai de 20 de ani, ci de-o viaţă, a fost şi este în linia întâi a bătăliei pentru bine­ le neamului său.

Ultimele două decenii au însemnat un salt peste propria ştachetă de viaţă. Cartea este o remarcabilă frescă despre viaţa şi personalitatea Direc­ torului general al companiei Hofigal.

Na­ raţiunea subtilă, dar în acelaşi timp dina­ mică, evocă drumul, destinul şi împlinirile sale fiind, în mod sugestiv, strâns legată de evenimentele istorice, sociale şi politi­ ce derulate concomitent cu fiecare fază şi etapă din viaţa sa. Naşa s-a dus în grabă la Aurel, tatăl copilului, care fiind cârciumar lse elveția anti-îmbătrânire deja clienţi aşezaţi la mese…La aflarea veştii, acestaa spus:Sătrăiască!

Să-ideaDumnezeu zile multe şi numai bucurie şi toate cele bune. Apoi, adresându-se celor prezenţi la mese le-a spus: Un rând la toţi, în sănătatea copilului… Aurel Manea, tatăl lui Ştefan Manea, era robit muncii, atât la câmp câtşilacârciumaundeeraproprietar. PeŞtefan l-a pus la treabă de mic, să aibă grijă de animale, să mergă la moară unde măcinau grâu şi porumb pentru casă şi alte treburi gospodăreşti ale câmpului, mereu spunându-i: Ca să ajungi om, estompare riduri de expresie fi cineva, trebuie să munceşti.

Numai aşa vei răzbate în viaţă. El dorea ca pe Ştefan să-l dea să înveţe o meserie şi nu-l îndemna prea mult să piardă timpul cu cărţile. De aceea Lse elveția anti-îmbătrânire citea cărţi pe furiş, pe câmp, când păzea vitele. Nu ştim dacă nu încă de pe atunci, tânărul student deja, pe o plan­ şetă imaginară şi într-un laborator ideatic, împletea cunoştinţele proaspete ale ma­ HOFIGAL la 20 de ani - continuare în pagina 4 Data şi locul naşterii: 6 iuniecomuna Goicea, jud.

Goicea, jud.

Termometre | 1service-copiatoare.ro

Dacănuatunci,si­ gur acum 20 de ani, din aceste experinţe şi din altele venite din diferitele încercări ale vieţii, s-a concretizat lunga listă de produ­ se naturale pe care le fabrică astăzi Hofigal S. Dar nu ne grăbim să încheiem aici succinta noastră evocare a unei cariere profesionale de peste jumătate de veac. Una dintre marile provocări ale vieţii pentru Ştefan Manea a fost investirea sa în funcţia de director general la Combinatul ChimicdinGiurgiu.

Egreuca astăzi cineva sa-şi imagineze, sau să-şi mai aducă aminte ce însemna pe vreme aceea să conduci un obiectiv de importantă na­ ţională, un obiectiv de care depinde însăşi soartaşiexistenţaunuioraş. Afostomuncă de Sisif, a fost o provocare, o pasiune? Pro­ babil din toate câte puţin. Pentru că tână­ rulinginerŞtefanManea aluat-odelacota 0.

Adică,delaalegereaterenului,plantarea primului pilon au fost cam peste Nu e de neglijat să aflăm că acest combinat a avut peste Având în lse elveția anti-îmbătrânire importanţa strategică a acestui obiectiv, însuşi Nicolae Ceauşescu a fost prezent acolo de 17 ori. Adicădin până în Sunt 13 ani în care Ştefan Manea a trebuit să fie prezent zi şi noapte.

Fără să vrea, fa­ milianumaieraoprioritate. Viaţapersona­ lă trebuia să mai suporte încă o amânare. Mi s-a părut că aceasta este chiar o normalitate. Deşi era un sarificiu personal nu m-am plâns niciodată, eram prezent non-stop, zi şi noapte, inclusive în zileledesâmbătăşiduminică. Încombinatera, totuşi, o situaţie plină de pericole, fiind produsetoxice.

Jumătatedinpopulaţiaoraşului Giurgiu, lucra acolo. Aveam deci o mare responsabilitate. Pentru mulţi dintre noi noţiunea de sacrificiu capătă alte lse elveția anti-îmbătrânire, mai ales când e vorba de interesul şi binele perso­ lse elveția anti-îmbătrânire.

Au fost însă, de-a lungul timpului, oa­ meni care au ieşit din existenţa firească şi banalul cotidian şi şi-au asumat, une­ ori chiar cu preţul suprem, sacrificiul de a face ceva care să dăinuie şi să aducă bu­ curie şi bunăstare celorlaţi.

Nu ştim dacă pentru domnia sa estemultsauestepuţin.

Îndepărtarea alunițelor prin metoda undelor radio și îngrijirea pielii

Ştimcăareacelaşi ritm de muncă şi de viaţă ca lse elveția anti-îmbătrânire în perioada tinereţii, judecând după orele petrecute la birou, în laboratoarele de cercetare, pe flu­ xul de producţie, în serele şi terenurile cul­ tivate cu plante medicinale şi aromatice, în emisiunile radiofonice şi cele transmise la tv.

Astfel, trebuia să fie creată această Companie Hofigal, pentru a atrage specialişti din diverse domenii, pasionaţi de minunatul tărâm al bioterapiei, dornici de a descifra noi lse elveția anti-îmbătrânire specifice calităţilor vindecătoare ale plantelor româneşti şi nu numai. Omul sfinţeşte locul, dar şi pe semenii din jurul său Această spectaculoasă apariţie, prima de acest fel în domeniul întreprinderilor parti­ culare postdecembriste cu capital integral românesc, S.

Hofigal S. Esteadevăratcă orice se naşte din Pasiune, atrage şi generea­ ză Pasiune în continuare, ca un adevărat per­ petuum mobile… Astfel, energia creatoare, caracterul perfecţionist al unui cercetător de înaltă pregătire, pentru care vastele dome­ nii ale chimiei, biologiei nu mai au secrete de dezvăluit, au constituit şi sunt un imbold, un exemplu şi un model pentru toţi cei care au avut şi au marea onoare de a-şi desfăşura ac­ tivitatea în cadrul acestui gigant, S.

Şi nu întâmplător, Dl. Director General Ştefan Manea, având o solidă bază ştiinţifică, dublată de abilităţi manageriale de top, acomodând permanent activitatea de producţie normelor şi cerinţelor legisla­ ţiei Uniunii Europene a obţinut, nu de puţine ori, în semn de recunoaştere a calităţiii deo­ sebite a produselor brevetate din portofoliul Hofigal, diplome şi medalii la diverse ma­ nifestări ştiinţifice internaţionale.

lse elveția anti-îmbătrânire

Ultima re­ cunoaştere pe plan internaţional o constitu­ ie diploma, medalia şi trofeul pentru Calitate Europeană a produselor marca Hofigal şi Premiul Internaţional al Uniunii Europene pentru contribuţia personală la dezvoltarea integrării europene, decernate de Asocia­ ţia Oamenilor de afaceri din Uniunea Euro­ peană în celebrul campus universitar Oxford din Marea Britanie, în martie În spatele acestordistincţiiseascundzecianidemuncă susţinută, eforturi şi sacrificii, zeci de ani de­ dicaţi unei nobile acţiuni, aceea de a pune în prim plan, mai presus de orice, sănătatea oa­ menilor!

În fiecare nou produs al Companiei Hofigalseaflăoadevăratăistorie,estere­ zultatul acestei zbateri continue, al acestui efort supraomenesc de a crea produse ex­ clusiv naturale, din plante selecţionate, care să se adreseze în mod ţintit cauzelor gene­ ratoare de dezordini în organismul uman.

lse elveția anti-îmbătrânire

Aproape că nu există afecţiune sau grup de afecţiuni care să nu aibă rezolvare cu ajutorul acestor minunate suplimente marca Hofigal! Şi toate acestea, datorită calităţilor cu­ rative deosebite ale principiilor active conţi­ nute,înmodmagistralasociateîncompoziţia finală, cu rol precis dirijat de a regla şi norma­ liza procesele interne, de a reface structurile afectate de boală, de a reconfigura liniile en­ zimatice şi metabolice, lse elveția anti-îmbătrânire cuvânt, de a reparaorganismulumanporninddelacauza internă şi nu de la efect!

Fiecare dintre pro­ dusele marca Hofigal reprezintă un suc­ ces şi un pas înainte pe calea tot mai grea şi mai costisitoare de a ne configura şi menţi­ ne un organism viguros, sănătos, de a lupta cuarmesigureşinaturale,respectândfarma­ cia sfântă a Naturii, duşmanul de neînvins al oricăreiboli,asigurândperpetuareaîncondi­ ţii optime a speciei umane!

Iată crezul de-o lse elveția anti-îmbătrânire al Omului de ştiinţă Diplom.

  1. GINGHINA Mic Tratat de Cardiologie PDF | PDF
  2. Acest triumf al paradigmei libertăţii a scos lumea, sau cel puțin o mare parte din ea, din întunericul dictaturilor, al agresorilor şi opresiunii, al marilor războaie şi al discursului urii, oferind oamenilor cele mai multe oportunităţi de a fi fericiţi şi de a îşi alege modul de viaţă; După şi în special dupăsuperioritatea valorilor liberale, a democraţiei lse elveția anti-îmbătrânire a modelului de dezvoltare al Vestului a impus direcţiile, normele şi cadrele generale de evoluţie a lumii, dând un sens legitim inclusiv Proiectului European, un proiect al păcii şi bunăstării construite pe încrederea în democraţia reprezentativă, în politică, în partide, în guverne şi parlamente, în instituţiile statelor occidentale, în integrarea supranaţională, în buna credinţă a clasei politice care a cârmuit timp de 70 de ani societăţile spre prosperitate şi creşterea standardelor de viaţă în UE la un nivel fără precedent în istoria umanităţii.
  3. Figura 3.
  4. Toată lumea se jură că asasinul nu este din oraș.
  5. Ser anti-îmbătrânire pentru ochi pentru piele sensibilă
  6. Îndepărtarea alunițelor prin metoda undelor radio și îngrijirea pielii Rana deschisă după îndepărtarea verucii De asemenea, puteți opri creșterea unghiei într-o zonă separată.
  7. Cel mai bun forum anti-imbatranire
  8. Aceast spectaculoas apariie, prima de acest fel n domeniul ntreprinderilor parti culare postdecembriste cu capital integral romnesc, S.

Ştefan Manea, care nu a precupeţit nici un efort în a-l transmite mereu tuturor colaboratorilor şi specialiştilor din lse elveția anti-îmbătrânire, tuturor medi­ cilor din România! Şi acestea nu sunt decât o parte infimă din efortul permanent de a împărtăşi din propria experienţă de-o viaţă, de a promova princi­ pii de viaţă sănătoasă, măști lifting anti îmbătrânire naturale de menţinere a sănătăţii, de a face cunoscute întregii lumi mijloacele sacre de luptă contra bolilor, oferite de Farmacia Verde a Naturii, respectând vechile percepte creştine biblice referitoare la plantele sacre considerate vin­ decătoare.

Iată de ce întreaga activitate de­ pusă de Dl. Ştefan Manea poate fi asemănată cu cea a unui veritabil deschi­ zător de drumuri, al unui Profesor care îşi aş­ teaptă elevii… şi nu numai că îi aşteaptă, dar depune eforturi susţinute de a-i forma şi de a le netezi calea de urmat!

Un tratament adecvat trebuie să corespundă şi să rezolve cauza bolii, nu manifestările ei Toată această introducere am conside­ rat că este mai mult decât necesară ca să în­ ţeleagă cititorul exact impactul deosebit pe care l-a avut asupra mea, ca medic primar de medicină generală, cu competenţă în home­ opatie şi apifitoterapie, lse elveția anti-îmbătrânire angajă­ rii ca medic de lse elveția anti-îmbătrânire la S.

Trebuie să menţionez că de-a lungul ca­ rierei de medic practicant de medicină alo­ pată, întotdeauna am considerat că descifra­ rea mecanismului de producere al bolii este mult mai important decât simptomele bolii pentru a decide calea spre vindecare, după principiul că un tratament adecvat trebuie să corespundă şi să rezolve cauza bolii şi nu manifestările acesteia…De asemenea, întot­ deauna am privit organismul omenesc ca pe un tot unitar, unic, individual, dar în ace­ laşi timp dependent de condiţiile particula­ re ale mediului de viaţă, alimentaţie, mun­ că, de gradul de dezvoltare fizică şi psihică, pregătirea intelectuală, bagajul genetic etc.

Astfel, am căutat în practică să aplic mereu această gândire şi aceste principii de bază, optând pentru noi căi alternative de trata­ ment. Probabil nu întâmplător am absolvit cursurile postuniversitare de homeopatie şi mai târziu, cursurile de apifitoterapie, de­ venind specialist în aceste domenii, deoare­ ceamconsideratcăînunelecazuri,medicina alopată nu mai corespunde ca unica moda­ litate optimă de tratament.

În momentul în careamavutdeosebitabucuriedeafiaccep­ tat în cadrul colectivului de medici de consi­ liere la S. Dinacelmomentam ştiut că aparţin unei categorii aparte de me­ dici, care au capacităţile şi posibilitatea lse elveția anti-îmbătrânire lă de a corela noţiunile acumulate în Faculta­ te şi lse elveția anti-îmbătrânire lse elveția anti-îmbătrânire practica medicală alopată, cu principiile solide ale medicinei integrate.

At­ mosfera de lucru, plină de seriozitate şi aple­ care spre pacient, organizarea cabinetelor de consiliere,modulcaldşiapropiatcucareerau întâmpinaţi pacienţii sosiţi pentru consiliere, asocierile produselor Hofigal calculate în funcţie de cauzele afecţiunilor şi al simpto­ melor cheie, adresabilitatea foarte bună, op­ timismul pacienţilor trataţi cu produse Hofigal, rezultatele pozitive obţinute, toate acestea au reprezentat un imbold extraordi­ nar şi m-au ajutat să mă integrez foarte repe­ de într-un colectiv tânăr şi plin de entuziasm.

Am simţit că totul se potriveşte ca o mănu­ şă: stilul de muncă, modalitatea de abordare a afecţiunilor pacienţilor consiliaţi, afinităţile şi compatibilităţile profesionale şi colegiale, convingerile mele, toate acestea au consti­ tuit un imbold şi m-au încurajat să mă dedic trup şi suflet activităţii de consiliere apifito­ terapeutică. Aproape că nu am simţit nici un lse elveția anti-îmbătrânire stresul de acomodare cu noul loc de muncă; dimpotrivă, am conştientizat me­ reu apartenenţa la acest concept inovator de aplicare a principiilor medicinei integrate în cadrul colectivului Hofigal.

Astfel, am descoperit că activitatea în cadrul Compani­ ei HOFIGAL este structurată lse elveția anti-îmbătrânire mai multe nivele şi domenii de activitate peste 17 de­ partamenteîn primul rând aflându-se Cer­ cetarea, unde se concep dirijat şi sunt crista­ lizate, finalizate, de la nivelul de idee, studiu, configurare, până la concepţie, finalizare, propus pentru producţie- oricare din produ­ selefinitedinportofoliul Hofigal careac­ tualmente depăşesc cifraproduse bre­ vetate care corespund calitativ cerinţelor şi normelor cea mai bună îngrijire anti-îmbătrânire pentru tenul mixt. Ştefan Manea care, separatdetoateacestea,înmodcutotulspe­ cial,acordăoatenţiedeosebităperfecţionării şi promovării profesionale la toate nivelele.

În ceea ce priveşte colectivul de medici, încă din prima zi de activitate, am simţit această lse elveția anti-îmbătrânire deosebită şi permanentă de informa­ re, perfecţionare, instruire, supraspecializa­ re, care s-au materializat prin şedinţe lunare de informare, care se transformau în adevă­ rate ateliere de lse elveția anti-îmbătrânire şi dezbatere de idei şi căi de îmbunătăţire a activităţii comple­ xe de consiliere medicală, şedinţe de instru­ ire în domeniul fitomedicinei, şedinţe de in­ formare privind cele mai noi descoperiri din domeniul medicinei alternative, al studiului aprofundat al plantelor din ecosistem, şedin­ ţecuprezentaredereferateşistudiiindividu­ ale ale fiecăruia dintre medicii de consiliere apifitoterapeutică.

Adresabilitatea pacienţilor către consiliere fi­ toterapeutică a fost deasemenea îmbunătă­ ţităpermanentprincreareaunorcabinetede consiliere Hofigal în unităţi specializate, în cadrul farmaciilor Hofigal. Toate aces­ te acţiuni converg spre crearea unor condiţii optime de activitate modernă medicală, dar şi spre grija pentru pacienţi şi suferinţele lor.

Iată doar o parte din complexitatea activităţii medicale în cadrul Companiei Hofigal. De aceea, condiţia de medic de consili­ ere apifitoterapeutică Hofigal trebuie să includă obligatoriu anumite calităţi umane, gerovital crema antirid barbati, dintre care cele mai importante consider că sunt responsabilitatea pentru ac­ tul fitomedical, pasiunea pusă în slujba paci­ entului, umanismul ştiinţific şi nu în ultimul rând, profesionalismul în modalitatea de exercitare a oricărei activităţi din domeniul medicinei integrate, a fitoterapiei, gemotera­ piei, aromaterapiei, apiterapiei, homeopati­ ei, acupuncturii etc.

Fără aceste calităţi, nu se poate concepe un act produse anti-imbatranire si sarcina hghg de calita­ te, care să răspundă cerinţelor moderne. Din acest punct de vedere, la Hofigal, sunt în­ deplinite toate condiţiile pentru obţinerea acestui onorant statut de medic de consilie­ remedicinăintegrată.

Dorescpeaceastăcale să fac un apel către toţi colegii medici alopaţi din ţară să aibă bunăvoinţa şi răbdarea de a aprofunda această cale spre medicina natu­ rală, integrată, pe care o consider o modali­ lse elveția anti-îmbătrânire clară şi sigură de evoluţie spre medicina viitorului, alături de ingineria genetică, enzi­ mologie, medicina cuantică, etc.

lse elveția anti-îmbătrânire

Întregul co­ lectiv de medici ai Hofigal constituie un exemplu de urmat. Şimaipresusdetoateacestea, trebuie să mulţumim pentru grija şi ajutorul extraordinar primit permanent din partea domnului Director General Diplomat Inginer ŞtefanManea,care,încalitatedeDirectorGe­ neral, a ştiut să impună toate aceste concep­ te moderne de medicină integrată, să răs­ pundăunorcerinţemodernedecercetare,să acorde permanent sprijin moral şi profesio­ lse elveția anti-îmbătrânire întregului colectiv de medici Hofigal, să susţină sub toate aspectele întreaga acti­ vitate de consiliere şi dezvoltare a Cercetării fitomedicale, a lse elveția anti-îmbătrânire medicilor de con­ siliere în diverse specialităţi ale medicinei in­ tegrate.

Pornindmodestcu20deaniînurmă,fără resurse financiare asigurate, având în princi­ pal entuziasmul de cercetător al d-lui Ing. Cel mai re­ centactderecunoaştereşisuccesalFirmeiîn acest sens îl reprezintă Premiul Internaţional al U. Nivelul de dezvoltare al companiei Hofigal şi rapida evoluţie spre performanţă, au la bază înţelegerea rolului cercetării în dez­ voltarea producţiei, deplasând de la început accentul pe acest domeniu, investind între­ gul profit în dotare şi cercetare, folosind atât pentru cercetare cât şi în producţie cercetă­ tori cu experienţă şi cu foarte bună pregăti­ re profesională, proveniţi în principal de la renumitul Institut de Cercetări Chimico-Far­ maceutice Lse elveția anti-îmbătrânire.

Ştefan Manea, Dr. Viorica Tamaş, Ing. Vila Rădanţă, Farm. Ivonne Creţu, Dr. Nora Rădulescu, Dr. Tiutiu Flo­ risanda, Drd.

Ionescu Daniela; la aceştia adăugăm pe Dr. Crisan Iuliana, Dr. Muţiu Adrian, Biol.